Oznámení o odstoupení od smlouvy

 

Adresát: Vágner sport s.r.o.

Československé armády 221/20

Jablonec nad Nisou, 46605

IČO: 28718470

DIČ: CZ28718470

e-mail. info@vagnersport.cz

tel. 734574084

 

Oznamuji/oznamujeme*, že tímto odstupuji/odstupujeme* od smlouvy o nákupu tohoto zboží v zákonné lhůtě 14dnů:

 

Druh zboží (např. bunda, rukavice, atd.) :

 

Název modelu (např. WOLF SPIRIT, WOLF GT-S, atd.) :

 

Počet kusů a velikost:

 

Číslo prodejního dokladu (faktury, dodacího listu, atd.):

 

Datum objednání zboží:

 

Datum obdržení zboží (datum, kdy jsem zboží převzal/a):

 

Vaše jméno a příjmení:

 

Vaše adresa:

 

Kontaktní údaje – e-mail:

 

tel.:

 

Odesláním tohoto dokumentu o výše uvedeném odstoupení od kupní smlouvy v zákonné lhůtě stvrzuji, že zboží bylo zakoupeno výhradně u dodavatele Vágner sport s.r.o. přes elektronický obchod na webové adrese www.wolfmoto.cz

 

Pokud zasíláte odstoupení v listinné podobě, připojte svůj podpis: _____________________

 

Datum:

 

 

* Nehodící škrtněte